Psikoloji Sağlık Araştırma (İşaret Dili TİD Videolu)

Değerli katılımcı,
Psikoloji Sağlık Araştırması TİD Psikolog Aylin İpek Timur tarafından yürütülmektedir. Araştırmanın danışmanı ise Doç. Dr. Ayşe Nilüfer Alçalar’dır.

Araştırmaya 18 yaş ve 18 yaştan büyük (her yaş olabilir) tüm sağır ve işitme engelli bireyler katılabilmektedir.

Araştırmanın amacı; Türkiye’de yaşayan sağır ve işitme engelli bireylerin psikolojik sağlık durumlarını belirlemektir. Araştırma sonuçları ile sağır ve işitme engelliler için psikolojik destek, eğitim, seminer ve tedaviler verilebilecektir. Bu nedenle katılımınız çok değerlidir.

Araştırmaya katılımınız tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Araştırma ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Aylin İPEK TİMUR İstanbul Arel Üniversitesi Doktora Tez Çalışmacısı(psydeafresearch@gmail.com)
Doç. Dr. Ayşe Nilüfer ALÇALAR – İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı (Tez Danışmanı)
Değerli katılımınız için teşekkür ederiz.

Bu araştırma İstanbul İşitme Cihazları Satıcıları Derneği (İŞİTMER) ve Sivantos Grup Global İşitme Cihaz Üretici Şirketi tarafından desteklenmektedir.